Page 1 - 2020 - LGS BRANS MATEMATİK DENEME
P. 1

GENEL 01
 MATEMATİK Deniz Yıldızı Deniz Yıldızı        MATEMATİK
 Yayınları
     Yayınları


     1.
          0    1    2    3   …      2.
       Bir matematik öğretmeni derste asal çarpanlar
       konusunu somutlaştırabilmek için aşağıdaki şifre
       modelini geliştiriyor.                              1m

       Yeterince bulunan aşağıdaki kartların üzerine birer
       rakam yazılıyor.                             4 m
       Bu kartlar aşağıdaki standlara 4 basamaklı sayılar el-
       de edilecek şekilde kurala uygun şekilde yerleştiriliyor.
                                   Yanda damperi 1 m havaya kaldırılmış kamyon ve
       1. ve 2. standa yerleştirilen kartlarla iki basamaklı bir  yükü verilmiştir.
       sayı elde ediliyor ve bu sayının en küçük iki asal çar- Yükün tam boşalabilmesi için damperin eğiminin
       panı küçükten büyüğe doğru 3. ve 4. standa yerleşti-  2
       riliyor.                        3 ’ten büyük olması gerektiğine göre damper en az
                                   kaç metre daha yukarıya kaldırılmalıdır?
       iki basamaklı asal çarpanlar ve sadece bir asal çar-
       panı olan sayılar kullanılmayacaktır.         A)  0         B)  1         C)  2        D)  3
       Örneğin; 36 sayısı 1. ve 2.standa yerleştiriliyor.

       36’nın asal çarpanları olan 2 ve 3 ise 3 ve 4. standa
       yerleştiriliyor.                 Denizyıldızı Yayınları


         3      6

          1      2      3      4

                                 3.         48 m


         3      6      2      3

                                             60 m
          1      2      3      4

       3623 dört basamaklı sayısı elde ediliyor.
                                   Adnan elindeki 48 m ve 60 m uzunluğundaki kalasları
       Verilen bilgilere göre birinci standa 1 yerleştiril-  eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde en büyük par-
       diğinde elde edilecek 4 basamaklı sayılardan en    çalara ayırıyor. Her bir kesim 3 dakika sürüyor ve her
       büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark aşağıdakil-    parça için Adnan’a 4 TL para ödeniyor.
       erden hangisidir?
                                   Buna göre, 18 dakika bittiğinde Adnan’ın alacağı
       A)  894            B)  808        ücret kaç TL’dir?
       C)  798            D)  712
                                   A)  21       B)  24       C)  28        D)  32
                               1
   1   2   3   4   5   6